Kích hoạt chế độ im lặng cho từng liên hệ riêng trên iPhone

Kích hoạt chế độ im lặng cho từng liên hệ riêng trên iPhone

Có những đối tượng trên danh bạ mà chúng ta không muốn đưa vào Blacklist chặn (block) lại mà chỉ muốn khi số điện thoại đó gọi đến mà máy iPhone im lặng mặc dù đang ở chế độ đổ chuông. Vậy hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để Kích.....

Xem tiếp