Một số tổ hợp phím tắt Macbook cơ bản.

Một số tổ hợp phím tắt Macbook cơ bản.

Hệ điều hành Mac OSX trải qua nhiều phiên bản khác nhau, cho dù giao diện có thể thay đổi nhưng về cơ bản thì sử dụng phím là như nhau.Nhiều người quen sử dụng hệ điều hành Windows nên khi thao tác trên bàn phím macbook gặp khó khăn.Chỉ.....

Xem tiếp