Ổ cứng Macbook bị đầy full dữ liệu bất thường và cách xử lý.

Ổ cứng Macbook bị đầy full dữ liệu bất thường và cách xử lý.

Hiện tượng ổ cứng Macbook bị đầy có nhiều nguyên nhân. Do dung lượng ổ cứng nhỏ, nhất là dòng macbook pro retina và air với đa số là 126G và 256G mà lưu nhiều dữ liệu vào máy. Nhưng cũng có hiện tượng ổ cứng Macbook tự nhiên bị đầy đột.....

Xem tiếp