Macbook Air 13 inch mới mặc định có 8 GB RAM, giá 999 USD

Macbook Air 13 inch mới mặc định có 8 GB RAM, giá 999 USD

Bên cạnh việc ra mắt MacBook 12 mới thì Apple cũng nâng cấp luôn MacBook Air phiên bản 13 inch, bằng cách nâng cấp RAM từ 4 GB lên thành 8 GB. Trước đó nếu muốn lên 8 GB RAM thì người dùng phải bỏ ra thêm 100 USD còn bây giờ thì nó đã trở thành.....

Xem tiếp