Tại sao Obama không

Tại sao Obama không "khoái" iPhone

Chúng ta chẳng bao giờ thấy hình ảnh ông Obama, tổng thống quyền lực của thế giới cầm trên tay chiếc iphone. Vậy phải chăng iPhone Apple không đủ đẳng cấp để ông ấy trang bị cho mình.Thực tế không phải vậy, theo quy định của cơ quan an ninh quốc gia.....

Xem tiếp